Tour Hà Nội – Hà Khẩu (Lào Cai) nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Từ khoá số 1: “Buôn có bạn bán có phường” Đây là câu tục ngữ ông cha ta đã để lại với ý nghĩa khuyên nhủ chúng ta khi buôn bán làm ăn cần phải biết hợp tác, bắt tay với nhau để cùng phát triển, cùng đi lên trong kinh doanh, đồng thời đây …

Tour Hà Nội – Hà Khẩu (Lào Cai) nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội làm giàu. Read More »